Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług wsparcia IT w Szwajcarii
Instytucja zamawiająca:
European External Action Service (EEAS)
Data publikacji w witrynie TED:
19/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
16/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EEAS/DELCHEG/2019/OP/0016
Świadczenie usług wsparcia IT w Szwajcarii
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zasoby ludzkie i materialne konieczne do świadczenia usług wsparcia IT, których niewyczerpujący wykaz znajduje się poniżej:— wsparcie użytkownika końcowego (1. stopnia), według zasad biblioteki ITIL (biblioteka infrastruktury IT),— wsparcie techniczne z oprogramowaniem, sprzętem i wyposażeniem ICT (technologia informatyczno-komunikacyjna), w tym działania IMAC (zainstaluj, przenieś, dodaj, zmień),— wsparcie administracyjne związane ze sprzętem ICT (zapasy, wymogi techniczne na potrzeby zakupu sprzętu ICT, szkolenie i coaching),— wparcie na żądanie związane ze sprzętem, oprogramowaniem i wyposażeniem ICT.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/area/jobs-funds_en
Najlepsza relacja jakości do ceny
72600000
00
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
19/07/2019 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 138-338749 Ogłoszenie o zamówieniu 19/07/2019 00:00