Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Europejskie ćwiczenia reagowania na klęski i katastrofy (EDREX II), ćwiczenia ws...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Data publikacji w witrynie TED:
23/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
06/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ECHO/A2/SER/2018/16
Europejskie ćwiczenia reagowania na klęski i katastrofy (EDREX II), ćwiczenia współudziału, ćwiczenia pisemne w ramach wsparcia państwa przyjmującego
Opracowanie i zarządzanie 3 rodzajami ćwiczeń w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
23/06/2018 00:00
06/09/2018 00:00
13/09/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Europejskie ćwiczenia reagowania na klęski i katastrofy (EDREX II)
Ogólnym celem zamówienia jest przetestowanie zdolności wspólnego reagowania w sytuacjach kryzysowych Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) i jego przedstawicieli na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym w obszarze odpowiedzialności unijnego mechanizmu ochrony ludności (UCPM) i poprawa koordynacji interwencji w ramach ochrony cywilnej i odpowiedzi UCPM na sytuacje kryzysowe, zapewniając ulepszone procedury, komunikację, wytyczne i porozumienia między UCPM i lokalnymi jednostkami ds. ochrony cywilnej, międzynarodowymi organizacjami lub krajami wewnątrz i poza UE.
Część 2
Ćwiczenia współudziału w terenie
Ćwiczenia współudziału w celu zagwarantowania modułowych zespołów reagowania lub zespołów ochrony ludności w Unii Europejskiej (EUCPT) z krajów uczestniczącej, w celu współudziału w ćwiczeniach na szeroką skalę w oddalonych regionach w sposób ustrukturyzowany i skoordynowany.
Część 3
Ćwiczenia pisemne w ramach wsparcia państwa przyjmującego
Opracowanie, zaplanowanie, przeprowadzenie i samoocena 3 ćwiczeń pisemnych wsparcia państwa przyjmującego.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 165-376105
Sprostowanie
29/08/2018 00:00
2018/S 119-269889
Ogłoszenie o zamówieniu
23/06/2018 00:00