Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przesunięcie środków pochodzących z finansowania prywatnego na inwestycje przyja...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
18/09/2013
Termin nadsyłania ofert:
28/10/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
CLIMA.A.2/ETU/2013/0035.
Przesunięcie środków pochodzących z finansowania prywatnego na inwestycje przyjazne dla klimatu.
W toku badania przeprowadzona zostanie ocena ilości środków pochodzących z finansowych zasobów publicznych, które byłyby potrzebne na ukierunkowanie nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia przyjazne dla klimatu; ocena będzie dotyczyć 2 okresów: „do 2020”, a następnie również lat „2020–2030”, i zostanie w niej uwzględniony wpływ różnych ram i warunków politycznych.Badanie będzie polegało na:(i) zidentyfikowaniu kluczowych czynników w dobrze rozwiniętych ramach regulacyjnych, które mogą przyczyniać się do tworzenia środków zachęty do angażowania się sektora prywatnego, bez obciążania zasobów publicznych;(ii) opisaniu instrumentów finansowych, które mogą najlepiej służyć pozyskiwaniu środków prywatnych;(iii) przeprowadzeniu analizy aktualnego wykazu instrumentów finansowych, z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych, ze wskazaniem zalet/wad tych instrumentów, oraz na zaproponowaniu konkretnych ulepszeń instrumentów potrzebnych do przyciągnięcia większej liczby inwestorów instytucjonalnych;(iv) udzieleniu porady odnośnie do zalecanej roli sektora publicznego, rządów i banków publicznych w sprzyjaniu inwestycjom sektora prywatnego w przedsięwzięcia związane ze zmianą klimatu; oraz(v) przeanalizowaniu roli, jaką może mieć budżet UE w stymulowaniu inwestycji w przedsięwzięcia charakteryzujące się niskoemisyjnością.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
18/09/2013 00:00
Nie dotyczy
21/10/2013 16:30
22/10/2013 00:00
28/10/2013 16:00
06/11/2013 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2013/S 181-311529 Ogłoszenie o zamówieniu 18/09/2013 00:00