Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa o świadczenie usług wsparcia Komisji w ocenie interakcji między ilością up...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data publikacji w witrynie TED:
05/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
16/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.B.1/SER/2018/0004
Umowa o świadczenie usług wsparcia Komisji w ocenie interakcji między ilością uprawnień a elementami stabilności rynku opartymi na cenie na rynkach uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Po ostatnich zmianach nowym elementem unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) jest rezerwa stabilności rynkowej, która zacznie funkcjonować w styczniu 2019 r. Rezerwa stabilności rynkowej jest instrumentem opartym na ilościach, będącym odpowiedzią na obecnie nagromadzoną nadwyżkę uprawnień. Również w innych jurysdykcjach systemy handlu uprawnieniami do emisji mogą posiadać cechy umożliwiające interwencje na rynku, na przykład gdy cena uprawnień osiągnie pewien poziom. Celem zamówienia na usługi jest ocena wpływu podstawowych elementów unijnego systemu handlu emisjami lub systemów handlu emisjami w innych systemach prawnych na rezerwę stabilności rynkowej. Należy przeprowadzić ćwiczenie koncepcyjne, które umożliwi Komisji zrozumienie, w jaki sposób różne elementy składowe systemu handlu emisjami oddziałują na siebie wzajemnie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
05/06/2018 00:00
16/07/2018 16:00
26/07/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 105-238731
Ogłoszenie o zamówieniu
05/06/2018 00:00