Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie wdrożenia nowych postanowień przyszłej dyrektywy o audiowizualnych usług...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
19/04/2019
Termin nadsyłania ofert:
07/06/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
SMART 2018/0066
Badanie wdrożenia nowych postanowień przyszłej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (Dyrektywa AVMS) — SMART 2018/0066
1) Platformy do udostępniania materiałów wideo: badanie dostarczy informacji na temat platform do udostępniania materiałów wideo w UE. Badanie udokumentuje między innymi ich cechy techniczne, środki już wdrożone w celu ochrony użytkowników przed mową nienawiści i treściami szkodliwymi dla małoletnich, dostarczy informacji o tym, czy i w jaki sposób platformy te przestrzegają warunków usługi, a także na temat ich praktyk w odniesieniu do informacji handlowych. 2) Zasady prawa własności mediów i przejrzystości: badanie to polegało będzie na mapowaniu i analizie prawnej odpowiedniego prawodawstwa na poziomie krajowym oraz ocenie skuteczności wdrażania tego prawodawstwa. Ostateczny wynik obejmie stronę internetową przedstawiającą to mapowanie oraz przekierowującą do źródeł dotyczących własności mediów. 3) nakładki w usługach w mediach audiowizualnych: badanie dostarczy informacji na temat sytuacji na rynku przynajmniej w UE i u Stanach Zjednoczonych. Badanie udokumentuje możliwości techniczne i przedstawi prawodawstwo w tej dziedzinie w państwach członkowskich. Badanie to pomoże zyskać ogląd konsekwencji prawnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Najlepsza relacja jakości do ceny
79410000
BE100
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
19/04/2019 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
07/06/2019 16:30
14/06/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 078-184660 Ogłoszenie o zamówieniu 19/04/2019 00:00