Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wkład i uczestnictwo MŚP i organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
09/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
06/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.B.1/SER/2018/0010
Wkład i uczestnictwo MŚP i organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska w proces rozwijania karty śladu środowiskowego i metodyk PEFCR/OEFSR (2 części)
W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą mogły dobrowolnie uczestniczyć w rozwijaniu zasad obliczania śladu środowiskowego ich produktów lub metod opartych na kategorii śladu środowiskowego produktu lub organizacji, w toku procesu włączającego wiele zainteresowanych stron. Wkład ze strony organizacji pozarządowych i organizacji reprezentujących MŚP jest niezbędny do rozwoju lub uaktualnienia zasad dotyczących kategorii śladu środowiskowego produktów (PEFCR) i zasad dotyczących kategorii śladu środowiskowego organizacji (OEFSR). Co więcej, od wykonawcy będzie wymagany wkład w projektowanie rozwiązań w zakresie zagadnień technicznych (ocena cyklu życia) związanych z wdrożeniem metod dotyczących śladu środowiskowego oraz szczególnych zasad dla produktu i kategorii, a także komentowanie szkiców rozwiązań i uczestnictwo w dyskusjach technicznej rady doradczej na temat rozwoju. Dane zebrane od uczestników rady będą stanowiły część wkładu wykonawcy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
09/06/2018
28/06/2018 16:30
29/06/2018
06/07/2018 16:00
19/07/2018 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Reprezentowanie przez zainteresowane podmioty: organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska Podczas świadczenia usług od oferenta oczekuje się doświadczenia w ocenie cyklu życia i wiedzy na temat instrumentów UE w zakresie polityki środowiskowej dotyczącej produktów (tj. oznakowanie ekologiczne UE, projektowanie ekologiczne, ślad środowiskowy). Usługi będą obejmować udział w 4 sekretariatach technicznych (ochotnicy pracujący nad rozwojem szczegółowych zasad dotyczących produktu lub sektora), uczestnictwo w pracy organów zarządzających procesem, komentowanie szkiców i zbieranie komentarzy od uczestników.
Część 2 Reprezentowanie przez zainteresowane podmioty: MŚP Podczas świadczenia usług od oferenta oczekuje się doświadczenia w ocenie cyklu życia i wiedzy na temat instrumentów UE w zakresie polityki środowiskowej dotyczącej produktów (tj. oznakowanie ekologiczne UE, projektowanie ekologiczne, ślad środowiskowy). Usługi będą obejmować udział w 4 sekretariatach technicznych (ochotnicy pracujący nad rozwojem szczegółowych zasad dotyczących produktu lub sektora), uczestnictwo w pracy organów zarządzających procesem, komentowanie szkiców i zbieranie komentarzy od uczestników.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 109-247385 Ogłoszenie o zamówieniu 09/06/2018