Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (EUM...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Data publikacji w witrynie TED:
08/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
04/07/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
MARE/2018/11
Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (EUMOFA)
Celem zamówienia jest zapewnienie ciągłości usług świadczonych obecnie przez EUMOFA oraz wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie usługi pełnej analizy danych rynkowych z rynków rybołówstwa i akwakultury w UE. Cele operacyjne EUMOFA obejmują zebranie, zharmonizowanie, analizę i rozpowszechnianie danych oraz prowadzenie analiz rynku produktów rybołówstwa i akwakultury UE, dotyczących całego łańcucha dostaw, a także udostępnienie tych informacji dla szerokiej publiczności we wszystkich lub w niektórych językach UE. Usługa ta zastąpi i udoskonali dotychczasowe usługi EUMOFA (www.eumofa.eu) oraz umożliwi popularyzację rezultatów i prowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących usług EUMOFA. Należy położyć nacisk na wspieranie organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, tak aby wzmocnić przepływ informacji między podmiotami gospodarczymi i przetwórcami. Oczekuje się świadczenia następujących usług: 1) gromadzenie danych, 2) raporty, badania i analizy rynku, 3) działania komunikacyjne i popularyzatorskie, 4) usługi informatyczne.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
08/06/2018 00:00
04/07/2022 00:02
06/09/2018 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 108-245198
Ogłoszenie o zamówieniu
08/06/2018 00:00