Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Tytuł:
Usługi tworzenia oprogramowania
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
08/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
01/08/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2018/ICT/9778
Usługi tworzenia oprogramowania
Zapewnienie usług tworzenia i utrzymania oprogramowania: (i) (ponowne otwarcie w oparciu o określony próg) opracowanie nowego oprogramowania lub głównych aktualizacji dla obecnego oprogramowania dostarczonych w formie projektu; (ii) (kaskada) utrzymanie dotyczące modyfikacji produktu po jego dostawie, w celu naprawy błędów, by ulepszyć jego wydajność i inne właściwości; oraz (iii) (kaskada) dalsze prace w ramach obecnego oprogramowania, zazwyczaj w celu dodania lub modyfikacji opcji biznesowych. Miejscem wykonania zamówienia będzie głównie siedziba wykonawcy. Tylko niektóre z działań będą realizowane w siedzibie ECDC w Solnej, w Szwecji. Od wykonawcy oczekuje się ścisłej współpracy z ECDC, zewnętrznym wykonawcą infrastruktury IT oraz zewnętrznym wykonawcą kontroli jakości IT.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
08/06/2018 00:00
24/07/2018 23:59
Nie dotyczy
01/08/2018 16:00
03/08/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 139-316713 Sprostowanie 21/07/2018 00:00
2018/S 108-245175 Ogłoszenie o zamówieniu 08/06/2018 00:00