Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wspieranie Komisji Europejskiej we wdrażaniu ERTMS w sieciach bazowych i komplek...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Data publikacji w witrynie TED:
14/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
10/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
2018-439
Wspieranie Komisji Europejskiej we wdrażaniu ERTMS w sieciach bazowych i kompleksowych: strategie wdrażania infrastruktury i jednostek pokładowych
Ogólnym celem niniejszego badania jest wsparcie interoperacyjności i wdrożenia ERTMS poprzez analizę kroków niezbędnych do osiągnięcia konfiguracji pokładowego systemu sterowania prostszej z punktu widzenia operatora, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i stopnia skomplikowania aktualizacji, modernizacji i utrzymania.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
oferent musi udowodnić zdolność techniczną niezbędną do wykonania zamówienia do końca jego trwania.Ponadto oferenci powinni spełniać kryteria zdolności technicznej i zawodowej określone w dokumentacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
14/07/2018 00:00
10/09/2018 16:00
11/09/2018 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 163-371720
Sprostowanie
25/08/2018 00:00
2018/S 134-304484
Ogłoszenie o zamówieniu
14/07/2018 00:00