Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa o usługi na rzecz wsparcia kontrolowania populacji motyli w UE i wskaźnikó...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
16/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
25/07/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.D.2/SER/2018/0012
Umowa o usługi na rzecz wsparcia kontrolowania populacji motyli w UE i wskaźników jej dotyczących
Wsparcie techniczne na rzecz Komisji w celu ustalenia stosownej sieci kontrolowania populacji motyli w całej Unii, by opracować zestaw wskaźników jej dotyczących, by przyczynić się do poprawy targetowania i skuteczności środków ochrony na mocy Dyrektywy Rady 92//43/EWG, a także by przekazywać informacje na temat wpływu europejskiej polityki sektorowej i polityki użytkowania gruntów na bioróżnorodność. Mówiąc dokładniej, projekt będzie miał na celu przygotowanie wskaźników populacji motyli odnoszących się do polityk względem różnych siedlisk, analizę wyników i przekazanie wniosków decydentom i opinii publicznej; opracowanie ujednoliconej, zrównoważonej i opłacalnej sieci kontrolowania populacji motyli w Europie w oparciu o dane otrzymane od przeszkolonych wolontariuszy, a także stworzenie ujednoliconej bazy danych wysokiej jakości na temat populacji motyli i automatycznego systemu wprowadzania danych na potrzeby wskaźników.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
16/06/2018 00:00
17/07/2018 16:30
18/07/2018 00:00
25/07/2018 16:00
08/08/2018 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 114-258516 Ogłoszenie o zamówieniu 16/06/2018 00:00