Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wdrożenie programu wymiany dobrych praktyk w dziedzinie równości płci
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data publikacji w witrynie TED:
14/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
18/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
Wdrożenie programu wymiany dobrych praktyk w dziedzinie równości płci
Celem zamówienia jest wdrożenie programu wymiany dobrych praktyk w dziedzinie równości płci w 2019 i 2020. Program wymiany dobrych praktyk ułatwia wymianę informacji w kwestiach polityki związanych z równością płci i możliwość transferu dobrych praktyk pomiędzy krajami. Jego celem jest wzmocnienie procesu wzajemnego uczenia się pomiędzy uczestniczącymi krajami oraz stworzenie synergii we współpracy z Komisją Europejską z myślą o wzmocnieniu polityki w priorytetowych obszarach strategicznego zaangażowania na rzecz równości płci 2016–2019. Program wymiany dobrych praktyk jest skoncentrowany na konkretnych środkach polityki. W ramach programu są podejmowane kwestie zarówno szans, jak i ograniczeń we wdrażaniu polityki, oraz są wyraźnie podkreślone możliwości lub ograniczenia transferu do państw członkowskich. Wymiany te będą stanowić wsparcie dyskusji politycznej na temat równości płci na poziomie UE i poszczególnych krajów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
14/07/2018 00:00
18/09/2018 12:00
20/09/2018 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 134-304483
Ogłoszenie o zamówieniu
14/07/2018 00:00