Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie w przygotowaniach do statystycznej oceny analizy porównawczej prób tere...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
26/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
09/08/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/GMO/2018/02
Wsparcie w przygotowaniach do statystycznej oceny analizy porównawczej prób terenowych roślin zmodyfikowanych genetycznie oraz do oceny badań toksykologicznych na potrzeby zapewnienia oceny bezpieczeństwa modyfikowanych genetycznie...
Celem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat. Umowa ramowa będzie realizowana na podstawie umów szczegółowych lub formularzy zleceń. W umowie szczegółowej lub formularzu zlecenia określone zostaną konkretne warunki dotyczące wykonywania danego zadania. Cele szczegółowe: Przetarg podzielono na 2 następujące części: — Część 1 – Wsparcie w przygotowaniach do statystycznej oceny analizy porównawczej prób terenowych roślin zmodyfikowanych genetycznie, — Część 2 – Wsparcie w przygotowaniach do oceny badań toksykologicznych na potrzeby zapewnienia oceny bezpieczeństwa modyfikowanych genetycznie składników pokarmowych żywności/pasz.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/06/2018 00:00
09/08/2018 14:30
10/08/2018 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wsparcie w przygotowaniach do statystycznej oceny analizy porównawczej prób terenowych roślin zmodyfikowanych genetycznie
Część 1 ma na celu zapewnienie panelowi EFSA ds. GMO wsparcia statystycznego w odniesieniu do statystycznej analizy danych zebranych podczas prób terenowych pod kątem charakterystyki molekularnej, ergonomicznej i fenotypowej roślin modyfikowanych genetycznie.
Część 2
Wsparcie w przygotowaniach do oceny badań toksykologicznych na potrzeby zapewnienia oceny bezpieczeństwa modyfikowanych genetycznie składników pokarmowych żywności/pasz
Część 2 ma na celu zapewnienie panelowi EFSA ds. GMO wsparcia w zakresie sprawdzenia zgodności badań toksykologicznych, przeprowadzonych w kontekście stosowania, względem ram regulacyjnych i standardów metodologii
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 120-272188
Ogłoszenie o zamówieniu
26/06/2018 00:00