Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie inicjatywy Copernicus na rzecz umiejętności cyfrowych
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
03/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
06/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2018/009
Wsparcie inicjatywy Copernicus na rzecz umiejętności cyfrowych
EASME pragnie zawrzeć umowę o świadczenie usług w celu zwiększenia rozwoju potrzebnych umiejętności i przyczynienia się do wzrostu zatrudnienia w sektorze danych kosmicznych (geoinformacja) poprzez utrzymanie ciągłości w sektorze i zapobieganie potencjalnemu wykorzystywaniu; poprzez dopasowanie programów nauczania na uniwersytetach do potrzeb zawodowych przemysłu; poprzez zwiększenie roli MŚP oraz poprzez przełożenie korzyści płynących z unijnych programów kosmicznych i współzależnej polityki na rzecz wzrostu zainteresowania umiejętnościami geoprzestrzennymi; poprzez wzmocnienie edukacyjnych i cyfrowych narzędzi szkoleniowych oraz wzmocnienie powiązań między nimi a przemysłem.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
03/07/2018
31/08/2018 16:00
Nie dotyczy
06/09/2018 16:00
07/09/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 125-283840 Ogłoszenie o zamówieniu 03/07/2018