Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Europejska sieć referencyjna: wytyczne dotyczące dobrej praktyki klinicznej i in...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Data publikacji w witrynie TED:
20/11/2018
Termin nadsyłania ofert:
15/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
SANTE/2018/B3/030
Europejska sieć referencyjna: wytyczne dotyczące dobrej praktyki klinicznej i inne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej
Ogólnym celem niniejszego zamówienia jest pomoc Komisji we wspieraniu europejskich sieci referencyjnych i ich usługodawców w dziedzinie ochrony zdrowia w procesie opracowywania, oceny i wdrażania wytycznych dotyczących dobrej praktyki klinicznej i innych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej, z uwzględnieniem celów i kryteriów zgodnie z art. 12 dyrektywy 2011/24/EU w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej i odpowiednimi środkami i procedurami wykonawczymi. Pomoc techniczna przyczyni się do zbudowania zdolności sieci i ich członków do wykonania zadania polegającego na stworzeniu wysokiej jakości wytycznych dotyczących dobrej praktyki klinicznej i innych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej w ich dziedzinie specjalizacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
20/11/2018 00:00
15/03/2019 17:00
18/03/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 013-025432
Sprostowanie
18/01/2019 00:00
2018/S 223-509273
Ogłoszenie o zamówieniu
20/11/2018 00:00