Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa i aktualizacja danych do sekcji „Wymogi” i „Podatki wewnętrzne” w witryn...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Data publikacji w witrynie TED:
17/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
14/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
TRADE2018/A3/A11
Dostawa i aktualizacja danych do sekcji „Wymogi” i „Podatki wewnętrzne” w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds. handlu Komisji Europejskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i aktualizacja danych do sekcji dotyczących wymogów i podatków oraz bazy danych w witrynie internetowej serwisu informacyjnego ds. handlu Komisji Europejskiej. Dostarczane dane powinny obejmować cały zakres aktualnych wymogów UE, ogólnych i dotyczących konkretnych produktów (część 1) oraz podatki wewnętrzne stosowane przez państwa członkowskie, tj. podatek VAT i podatki akcyzowe (część 2), w stosunku do wszystkich produktów wymienionych w taryfie celnej.Część 1: zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację ogólnych i szczegółowych wymogów importowych w sekcji dotyczącej wymogów witryny internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego dotyczącego handlu podlegającym DG ds. Handlu.Część 2: zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację danych dotyczących unijnych podatków wewnętrznych, tj. podatku VAT i akcyzowych, które są dostępne w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds. handlu podlegającym DG ds. Handlu.Witryna internetowa serwisu informacyjnego do spraw handlu znajduje się pod adresem: http://tradehelpdesk.europa.euBaza danych z zakresu wymogów i podatków wewnętrznych stanowi część tej witryny internetowej i jest dostępna za pośrednictwem wspólnego formularza na stronie głównej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/07/2018 00:00
14/09/2018 16:00
18/09/2018 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację ogólnych i szczegółowych wymogów importowych w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds.handlu podlegającym DG ds. Handlu
Oczekiwane rezultaty części 1:a) przegląd procedur związanych z importem, w tym dokumentów do odprawy celnej;b) ogólne wymogi mające zastosowanie do wszystkich produktów;c) wymogi szczegółowe, teksty wyjaśniające oraz link do ośmiocyfrowych kodów CN i kraju pochodzenia;d) spis wszystkich „nazw wymogów” wraz z krótkimi opisami w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim;e) projekty tekstów na temat istotnych zmian w zakresie wymogów do sekcji „Aktualności” w witrynie internetowej.
Część 2
zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację danych dotyczących unijnych podatków wewnętrznych, tj. podatku VAT i akcyzowych, które są dostępne w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds. handlu...
Oczekiwane rezultaty części 2:a) przegląd podatków wewnętrznych w UE i państwach członkowskich, obejmujący właściwe organy we wszystkich państwach członkowskich;b) szczegółowe podatki wewnętrzne obowiązujące w każdym z państw członkowskich UE w odniesieniu do dóbr importowanych w ramach UE. Powyższe obejmuje:i) stawki VAT;ii) podatki akcyzowe;c) projekty tekstów na temat istotnych zmian w zakresie podatków wewnętrznych do sekcji „Aktualności” w witrynie internetowej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 135-307158
Ogłoszenie o zamówieniu
17/07/2018 00:00