Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi w zakresie infrastruktury informatycznej
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
04/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
16/08/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2018/ICT/9754
Usługi w zakresie infrastruktury informatycznej
Usługi, w zakresie wsparcia IT, serwisu pomocy i operacji IT, zorganizowane w w następujących 3 segmentach usług świadczonych po cenie ryczałtowej: wsparcie użytkownika końcowego IT, usługi techniczne i usługi w zakresie hostingu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/07/2018 00:00
08/08/2018 23:59
Nie dotyczy
16/08/2018 16:00
20/08/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 139-316714 Sprostowanie 21/07/2018 00:00
2018/S 126-287062 Ogłoszenie o zamówieniu 04/07/2018 00:00