Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ocena ryzyka środowiskowego związanego z zastosowaniem nanonauki i nanotechnolog...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
06/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
19/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/SCER/2018/02
Ocena ryzyka środowiskowego związanego z zastosowaniem nanonauki i nanotechnologii w łańcuchu pasz i żywności
Celem niniejszej procedury jest udzielenie bezpośredniego zamówienia na wykonanie konkretnych zadań w ściśle wyznaczonym czasie, jak określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.EFSA musi w ramach swoich kompetencji opracować wytyczne dotyczące oceny ryzyka dla środowiska w odniesieniu do nanomateriałów. W ramach niniejszej umowy EFSA zamierza rozpocząć gromadzenie wszystkich istotnych informacji i literatury w ramach sprawozdania przygotowawczego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/07/2018 00:00
11/10/2018 14:30
Nie dotyczy
19/10/2018 14:30
22/10/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 183-413242 Sprostowanie 22/09/2018 00:00
2018/S 128-290671 Ogłoszenie o zamówieniu 06/07/2018 00:00