Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności: W stronę strategii UE obejmują...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Data publikacji w witrynie TED:
14/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
10/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2018/019
Plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności: W stronę strategii UE obejmującej potrzeby w zakresie umiejętności sektora stali
Niniejsze zaproszenie do składania ofert w formie procedury otwartej w celu zawarcia umowy o usługi przyczyni się do rozwoju strategii Unii Europejskiej (UE) obejmującej potrzeby w zakresie umiejętności sektora stali.Ogólnym celem zamówienia jest rozwój umiejętności w sektorze stali w celu pobudzenia zatrudnienia, stymulacja możliwości zatrudnienia oraz eliminacja luk, braków i niedopasowania między podażą umiejętności a zapotrzebowaniem w sektorze stali.Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
14/07/2018 00:00
10/09/2018 11:00
11/09/2018 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 134-304465
Ogłoszenie o zamówieniu
14/07/2018 00:00