Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ocena stanu ptaków w Europie - Czerwona Lista Ptaków Europy w 2020 (Unia Europej...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
21/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
29/08/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.D.3/SER/2018/0018
Ocena stanu ptaków w Europie - Czerwona Lista Ptaków Europy w 2020 (Unia Europejska i cała Europa)
Celem niniejszej umowy jest wsparcie Komisji w analizie sprawozdań krajowych na lata 2013–2018 zgodnie z art. 12 dyrektywy ptasiej. Powyższe obejmuje w szczególności aktualizację oceny stanu populacji ptaków w UE oraz analizę i interpretację tych danych w zależności od wymagań następnego sprawozdania technicznego dotyczącego stanu ochrony przyrody w UE oraz do sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, które mają zostać opublikowane w 2020 r. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w ocenie końcowej strategii ochrony bioróżnorodności, która zostanie opublikowana wraz ze sprawozdaniami o stanie przyrody w drugiej połowie 2020 r. Ponadto w drugim etapie, w celu jak najlepszego wykorzystania danych otrzymanych od państw członkowskich, wykonawca opublikuje uaktualnioną Czerwoną Listę Ptaków Europy (na poziomie UE i na poziomie ogólnoeuropejskim).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
21/07/2018 00:00
29/08/2018 16:00
12/09/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 139-316727
Ogłoszenie o zamówieniu
21/07/2018 00:00