Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Roboty związane z urządzeniem, remontem i modernizacją budynków Europejskiego Tr...
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
04/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
05/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
AO 641
Roboty związane z urządzeniem, remontem i modernizacją budynków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Europejski Trybunał Obrachunkowy, zwany dalej „Trybunałem”, zamierza wybrać podmiot gospodarczy, nazywany dalej „wykonawcą”, w celu przeprowadzenia robót związanych z urządzeniem, remontem i modernizacją należących do Trybunału budynków, zadaszonych i zamkniętych, a także robót wykończeniowych tych budynków.Zostanie podpisana umowa ramowa w celu realizacji dwóch rodzajów robót:— robót konserwacyjnych i naprawczych, które mają być realizowane przez cały czas trwania umowy zgodnie z potrzebami trybunału: roboty konserwacyjne, roboty związane z remontem w celu utrzymania jakości majątku nieruchomego, różne naprawy żaluzji, drzwi i okien, regularne dostawy części do napraw, itd.,— projektów przebudowy lub remontu, czyli złożonych robót na większych obszarach, wymagających interwencji wielu firm.
Roboty budowlane
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
04/08/2018
Nie dotyczy
Nie dotyczy
05/10/2018 17:00
12/10/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 149-340234 Ogłoszenie o zamówieniu 04/08/2018