Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Określenie, ocena, identyfikacja, wymiana i rozpowszechnianie najlepszych prakty...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
24/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
07/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.D.2/SER/2018/0019
Określenie, ocena, identyfikacja, wymiana i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie humanitarnego postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi
Celem niniejszego projektu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie działań zaradczych związanych z inwazyjnymi gatunkami obcymi stosowanych w sposób humanitarny z wykorzystaniem środków letalnych lub nieletalnych, bez uszczerbku dla celów rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 w sprawie inwazyjnych gatunków obcych. Projekt obejmie w szczególności gatunki wymienione w wykazie inwazyjnych gatunków obcych stanowiących przedmiot obaw Unii (rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 i 2017/1263).Jego celem będzie określenie skutecznych środków zaradczych stosowanych wobec inwazyjnych gatunków obcych w celu ich wyeliminowania, skontrolowania i/lub powstrzymania, aby zminimalizować ich oddziaływanie na różnorodność biologiczną, powiązane usługi ekosystemowe oraz, w stosownych przypadkach, na zdrowie ludzkie lub na gospodarkę. Środki ocenia się pod względem opłacalności, humanitaryzmu oraz innych możliwych skutków. Projekt ma również na celu rozpowszechnianie środków.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
24/07/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 140-319297
Ogłoszenie o zamówieniu
24/07/2018 00:00