Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usprawnienie klimatyzacji
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
04/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
28/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/007/18
Usprawnienie klimatyzacji
Zakres zamówienia obejmuje wszystkie działania dotyczące zarządzania, kwestii technicznych i administracyjnych na potrzeby:(1) Sporządzenia i przetwarzania projektów i dodatkowej dokumentacji towarzyszącej oraz modelowanie BIM w zakresie dostawy, instalacji, testowania i oddawania do eksploatacji urządzeń do prac renowacyjnych będących przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert. Powyższe obejmuje również projekt dystrybucji mebli i dekoracji wnętrz w siedzibie, przy uwzględnieniu standardowych mebli w EUIPO.Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania wszystkich niezbędnych licencji i pozwoleń od początku realizacji zadań do momentu oddania do eksploatacji i legalizacji;2) Realizacji robót. Realizacja dostaw i montażu sprzętu określonego w projekcie, włącznie z dostawą wszystkich materiałów, zapewnieniem pracowników i narzędzi, Wyłączona jest dostawa standardowych mebli do EUIPO;3) Konserwacji w okresie gwarancji.
Roboty budowlane
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/08/2018 00:00
28/09/2018 13:00
03/10/2018 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 149-340215 Ogłoszenie o zamówieniu 04/08/2018 00:00