Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności: W kierunku strategii UE odpowi...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Data publikacji w witrynie TED:
08/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
13/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2018/023
Plan współpracy sektorowej na rzecz umiejętności: W kierunku strategii UE odpowiadającej na zapotrzebowanie na umiejętności i rekrutację w ramach łańcucha wartości opartego na papierze (produkcja masy papierniczej i papieru...
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma formę procedury otwartej wszczętej w celu zawarcia umowy o świadczenie usług o następującym przedmiocie: „W kierunku strategii UE odpowiadającej na zapotrzebowanie na umiejętności i rekrutację w ramach łańcucha wartości opartego na papierze (produkcja masy papierniczej i papieru oraz druk papierowy)”.Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest stworzenie ram dla opracowania sektorowej strategii w zakresie umiejętności i rekrutacji na potrzeby unijnego łańcucha wartości opartego na papierze, uwzględniającego zarówno obecne, jak i prawdopodobne przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności, a także treści dotyczące kształcenia i szkolenia oraz kwestie związane z rekrutacją, celem stworzenia podstawy dla pomocy sektorowej w staraniach o utrzymanie konkurencyjności w skali światowej w obliczu zmian technologicznych i zmian polityki stanowiących odpowiedź na wyzwania społeczne. Pakiety prac i usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy podany w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
08/08/2018 00:00
13/09/2018 11:00
14/09/2018 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 151-346186
Ogłoszenie o zamówieniu
08/08/2018 00:00