Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi związane z bazą danych dotyczącą mediów i monitorowaniem mediów
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Data publikacji w witrynie TED:
02/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
07/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENISA F-COD-18-T21
Usługi związane z bazą danych dotyczącą mediów i monitorowaniem mediów
ENISA zaprasza oferentów do świadczenia profesjonalnych usług będących narzędziem zwiększenia wpływu i rozumienia Agencji, jej reputacji, zarządzania, budowania marki i wartości informacyjnej. Postępowanie przetargowe zostało skonstruowane w taki sposób, że obejmuje dwa rodzaje usług:— regularne usługi związane z bazą danych dotyczącą mediów i monitorowaniem mediów,— świadczenie usług doraźnych.Wymagane usługi regularne, które będą świadczone po udzieleniu zamówienia, dzielą się na 2 obszary działań:— Działanie 1: baza danych dotycząca mediów,— Działanie 2: monitorowanie prasy/mediów i mediów społecznościowych oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących wpływu przekazów medialnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://www.enisa.europa.eu
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Jak określono w dokumentach zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
02/08/2018 00:00
07/09/2018 23:59
11/09/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 147-335575
Ogłoszenie o zamówieniu
02/08/2018 00:00