Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Europejski program szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie przedsiębiorczości
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Data publikacji w witrynie TED:
17/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
15/01/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2018/020
Europejski program szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie przedsiębiorczości
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma formę procedury otwartej, wszczętej w celu zawarcia umowy o utworzenie, przetestowanie, dostarczenie i rozpowszechnienie programu szkoleniowego w dziedzinie przedsiębiorczości, który będzie służył do poprawy umiejętności i narzędzi pedagogicznych nauczycieli w instytucjach szkolnictwa wyższego.Ogólnym celem tego działania jest rozpowszechnienie interdyscyplinarnego podejścia w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego, a tym samym wsparcie dla wprowadzenia edukacji w zakresie przedsiębiorczości także poza tradycyjnym środowiskiem szkół biznesu i kierunków ekonomicznych.Celem niniejszego działania jest wsparcie w zaprojektowaniu, stworzeniu i organizacji modułów szkoleniowych, które zostaną przekazane nauczycielom na poziomie szkolnictwa wyższego. Wykonawca skupi się na działaniach z zakresu metodologii i zawartości programu szkoleniowego w dziedzinie przedsiębiorczości.Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/08/2018 00:00
15/01/2019 15:00
16/01/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 212-483698
Sprostowanie
03/11/2018 00:00
2018/S 157-359376
Ogłoszenie o zamówieniu
17/08/2018 00:00