Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie dodatkowych regionalnych/lokalnych platform poświęconych kwestii współi...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
04/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
17/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.D.3/SER/2018/0021
Wsparcie dodatkowych regionalnych/lokalnych platform poświęconych kwestii współistnienia ludzi i dużych zwierząt mięsożernych
Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy świadczenia usług na rzecz wspierania dialogu zainteresowanych stron i ograniczenia konfliktów związanych z ochroną dużych zwierząt mięsożernych. Wykonawca utworzy lub zapewni pomoc w utworzeniu przynajmniej 3 regionalnych lub lokalnych platform zainteresowanych stron i zapewni prowadzenie tych platform (w tym wsparcie, usługi sekretariatu, mediację/ułatwianie nawiązywania kontaktów, miejsca spotkań, katering, strategię komunikacyjną itd.) z wykorzystaniem odpowiednich technik rozwiązywania sporów. Dla każdej z ustanowionych platform (co najmniej 3 platformy) należy zorganizować co najmniej 15 spotkań/warsztatów. W każdym z obszarów, gdzie utworzone zostaną regionalne/lokalne platformy, wykonawca zapewni wdrożenie przynajmniej 2 do 3 odpowiednich działań wymienionych w dokumencie pt. „Key actions for large carnivore populations in Europe” [Kluczowe działania dotyczące populacji dużych zwierząt mięsożernych w Europie] (ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
04/08/2018 00:00
17/09/2018 16:00
01/10/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 149-340238
Ogłoszenie o zamówieniu
04/08/2018 00:00