Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi gastronomiczne i powiązane usługi w miejscach spotkań na rzecz Eurojustu
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
17/01/2014
Termin nadsyłania ofert:
04/03/2014
Status:
Zamknięte
Informacja
2014/PO/EJ/4.
Usługi gastronomiczne i powiązane usługi w miejscach spotkań na rzecz Eurojustu
Przedmiotem niniejszej procedury przetargowej są usługi gastronomiczne (obsługa bankietów) i powiązane usługi w miejscach spotkań na rzecz Eurojustu.Aby wywiązać się ze swoich podstawowych zadań, w okresie następnych 4 lat Eurojust planuje zorganizować strategiczne seminaria i spotkania (w sumie około 24 spotkań), które mają odbyć się w Hadze, poza siedzibą Eurojustu. W związku z tym Eurojust chce zaangażować zewnętrznych usługodawców gastronomicznych, którzy mogą też zarządzać pomieszczeniami konferencyjnymi w Hadze. Krótko ujmując, potrzebny jest podmiot świadczący kompleksowe usługi, który w terminie przedstawi konkurencyjne cenowo oferty dotyczące wybranych miejsc spotkań i obsługi gastronomicznej. Wymieniony wyżej cel wymaga od Eurojustu przeprowadzenia niniejszej procedury przetargowej, aby można było z wyprzedzeniem zaplanować przygotowania do wspomnianych seminariów i spotkań w Hadze, poza siedzibą Eurojustu.Ponadto w przyszłości Eurojust może potrzebować świadczenia usług wewnętrznej obsługi gastronomicznej, w okresie przejściowym poprzedzającym przeprowadzkę do docelowej siedziby Eurojustu. Niniejsze zamówienie dotyczy zatem również dodatkowych usług obsługi bankietów i prowadzenia wewnętrznej restauracji dla pracowników. Eurojust chce jednak zwrócić uwagę na fakt, że usługi te ograniczają się do obecnej siedziby Eurojustu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
17/01/2014 00:00
04/03/2014 14:00
04/03/2014 14:00
11/03/2014 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 012-016058
Ogłoszenie o zamówieniu
17/01/2014 00:00