Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zastępowanie substancji chemicznych potencjalnie budzących obawy (etap II)
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
17/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
26/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/025
Zastępowanie substancji chemicznych potencjalnie budzących obawy (etap II)
Niniejsze zaproszenie do składania ofert w formie procedury otwartej ma na celu zawarcie 1 umowy o świadczenie usług w zakresie zastępowania substancji chemicznych potencjalnie budzących obawy. Od wykonawcy wymagane będzie wprowadzenie i rozpowszechnienie rozwiązań w konkretnych obszarach, takich jak biogospodarka, możliwość ponownego przetwarzania i produkty biobójcze, w celu przyspieszenia procesu zastępowania pewnych substancji chemicznych poprzez alternatywne rozwiązania oraz zmniejszenia kosztów badań ponoszonych przez MŚP w zakresie wybranych niebezpiecznych środków chemicznych. Zadania, które mają zostać wykonane, podzielono na 3 zadania, które zostały opisane w pkt 1.4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/08/2018 00:00
21/09/2018 23:59
Nie dotyczy
26/09/2018 15:00
27/09/2018 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 157-359375 Ogłoszenie o zamówieniu 17/08/2018 00:00