Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach pro...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Data publikacji w witrynie TED:
14/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
05/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/IPR/2018/E.1/0016/OC
Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Copernicus - szybkie mapowanie
Usługa w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Copernicus (CEMS) to jedna z głównych usług oferowanych przez program Copernicus. Jest ona usługą operacyjną świadczoną użytkownikom zajmującym się zarządzaniem kryzysowym w państwach członkowskich UE, użytkownikom w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, użytkownikom z ramienia dyrekcji generalnych Komisji oraz uczestniczącym agencjom wykonawczym i podmiotom świadczącym międzynarodową pomoc humanitarną. Zamówienie dotyczy modułu szybkiego mapowania w ramach komponentu CEMS. Polega ono na dostarczaniu na wniosek i w ciągu kilku godzin informacji geoprzestrzennych w celu wsparcia działań związanych z zarządzaniem kryzysowym po zaistnieniu sytuacji kryzysowej. W trybie pilnym, usługa oparta jest na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie obrazów satelitarnych i innych zasobów geoprzestrzennych danych rastrowych i wektorowych. Produktami są ustandaryzowane mapy i pliki wektorowe z zestawem parametrów, które użytkownik może wybrać, zamawiając usługę.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
14/09/2018 00:00
05/11/2018 11:00
05/11/2018 15:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 203-461099
Sprostowanie
20/10/2018 00:00
2018/S 177-400279
Ogłoszenie o zamówieniu
14/09/2018 00:00