Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie kosztów energii, podatków i wpływu interwencji rządowych na inwestycje w...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
11/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
24/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER A4/2018/471
Badanie kosztów energii, podatków i wpływu interwencji rządowych na inwestycje w sektorze energetycznym
Celem jest zebranie informacji na temat kosztów wytwarzania energii, kosztów systemu i kosztów zewnętrznych w sektorze energetycznym, równolegle z analizą podatków związanych ze zużyciem energii wpłacanych do budżetu ogólnego oraz stworzenie spisu interwencji rządowych związanych z energią. Badanie obejmie 28 państw członkowskich UE, wszystkie główne źródła energii oraz, oprócz sektora energetycznego, główne gałęzie gospodarki zużywające energię, takie jak przemysł, transport i rolnictwo. Poza UE badanie ma na celu stworzenie jak najpełniejszej bazy danych dla krajów G-20. W celu uwzględnienia inicjatyw Unii Energetycznej w badaniu zostaną określone najlepsze praktyki w państwach członkowskich UE w zakresie mierzenia dotacji do paliw kopalnych, a także przeanalizowany zostanie wpływ dotacji do paliw kopalnych na cele polityki UE w zakresie dekarbonizacji oraz na inwestycje w technologie energetyczne przyjazne dla klimatu. Wyniki badania mogłyby zostać wykorzystane w kolejnym sprawozdaniu na temat cen i kosztów energii oraz w sprawozdaniu na temat stanu Unii Energetycznej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
11/09/2018 00:00
24/10/2018 16:00
25/10/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 174-393677 Ogłoszenie o zamówieniu 11/09/2018 00:00