Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Doradztwo w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
07/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
29/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
2018/EJ/03/PO
Doradztwo w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Świadczenie usług doradztwa w zakresie ICT.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Selection criteria as stated in the procurement documents
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/09/2018
19/10/2018 14:00
24/10/2018
29/10/2018 14:00
30/10/2018 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 193-435431 Sprostowanie 06/10/2018
2018/S 172-389637 Ogłoszenie o zamówieniu 07/09/2018