Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Tytuł:
Wsparcie UE/EOG, krajów ubiegających się o członkostwo w UE i krajów sąsiadujący...
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
13/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
19/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2018/PHC/8245
Wsparcie UE/EOG, krajów ubiegających się o członkostwo w UE i krajów sąsiadujących z UE w przygotowaniach na wypadek zagrożenia zdrowia publicznego, część 1, część 2, część 3 i część 4
Aby wzmocnić wysiłki na rzecz wsparcia UE/EOG, krajów ubiegających się o członkostwo w UE i krajów sąsiadujących z UE w ustanowieniu odpowiednich systemów gotowości, ECDC poszukuje pomocy w następujących obszarach:1) dostarczanie przeglądów literatury na tematy związane z gotowością na wypadek zagrożenia zdrowia publicznego;2) ocena stanu gotowości na wypadek zagrożenia zdrowia publicznego;3) opracowanie metodyki monitorowania i oceny gotowości na wypadek zagrożenia zdrowia publicznego;4) warsztaty gotowości i ćwiczenia symulacyjne w celu zwiększenia zdolności.Każdy obszar obejmuje jeden lub kilka etapów cyklu gotowości, ponieważ mogą one wspierać państwa członkowskie za pomocą różnych podejść.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/09/2018 00:00
09/11/2018 23:59
Nie dotyczy
19/11/2018 16:00
21/11/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Dostarczanie przeglądów literatury na tematy związane z gotowością na wypadek zagrożenia zdrowia publicznego Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 2 Ocena stanu gotowości na wypadek zagrożenia zdrowia publicznego Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 3 Opracowanie metodyki monitorowania i oceny gotowości na wypadek zagrożenia zdrowia publicznego Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 4 Warsztaty gotowości i ćwiczenia symulacyjne w celu zwiększenia zdolności Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 199-449724 Sprostowanie 16/10/2018 00:00
2018/S 176-398113 Ogłoszenie o zamówieniu 13/09/2018 00:00