Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Szkolenia z technologii komputerowych prowadzone w salach wykładowych i przez In...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
22/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
24/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1489
Szkolenia z technologii komputerowych prowadzone w salach wykładowych i przez Internet
EBI wszczyna niniejszą procedurę przetargową w celu przyznania umów ramowych dostawcom usług, którzy zapewnią różne szkolenia z zakresu technologii informacyjnych dla pracowników EBI poprzez zorganizowane zbiorowe sesje szkoleniowe lub kursy prowadzone przez Internet. Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 2 części:część 1: kursy szkoleniowe z zakresu obsługi narzędzi Microsoft (tj. Microsoft Word lub Excel);część 2: kursy szkoleniowe z zakresu technologii informacyjnej nieobejmujące narzędzi Microsoft.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
22/09/2018 00:00
10/10/2018 23:59
Nie dotyczy
24/10/2018 23:59
26/10/2018 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Kursy szkoleniowe z zakresu obsługi narzędzi Microsoft Bank poszukuje usługodawców o znaczącym doświadczeniu w opracowywaniu i dostarczaniu wysokiej jakości szkoleń z zakresu technologii informacyjnych w środowisku międzynarodowym dla dużych przedsiębiorstw prywatnych i/lub organizacji publicznych.Celem ogłoszenia o zamówieniu jest zaoferowanie pracownikom EBI różnych szkoleń z zakresu technologii informacyjnych poprzez następujące działania:— zaprojektowanie i dostosowanie do potrzeb EBI kursów szkoleniowych, warsztatów, narzędzi i materiałów,— zapewnienie grupowych kursów szkoleniowych, warsztatów, narzędzi i materiałów,— zapewnienie i przeprowadzenie łatwo dostępnych, gotowych kursów uczenia się przez Internet,— zaprojektowanie, dostarczenie i przeprowadzenie dostosowanych kursów uczenia się przez Internet.Celem usług świadczonych w ramach tego zamówienia jest zaproponowanie uczestnikom (w większości użytkownikom końcowym) praktycznych szkoleń, które pozwolą im uzyskać umiejętności niezbędne do skutecznego wykorzystywania narzędzi IT zainstalowanych na ich stacjach roboczych w EBI.
Część 2 Kursy szkoleniowe z zakresu technologii informacyjnej nieobejmujące narzędzi Microsoft Bank poszukuje usługodawców o znaczącym doświadczeniu w opracowywaniu i dostarczaniu wysokiej jakości szkoleń z zakresu technologii informacyjnych w środowisku międzynarodowym dla dużych przedsiębiorstw prywatnych i/lub organizacji publicznych.Celem ogłoszenia o zamówieniu jest zaoferowanie pracownikom EBI różnych szkoleń z zakresu technologii informacyjnych poprzez następujące działania:— zaprojektowanie i dostosowanie do potrzeb EBI kursów szkoleniowych, warsztatów, narzędzi i materiałów,— zapewnienie grupowych kursów szkoleniowych, warsztatów, narzędzi i materiałów,— zapewnienie i przeprowadzenie łatwo dostępnych, gotowych kursów uczenia się przez Internet,— zaprojektowanie, dostarczenie i przeprowadzenie dostosowanych kursów uczenia się przez Internet.Celem usług świadczonych w ramach tego zamówienia jest zaoferowanie uczestnikom praktycznych szkoleń, które umożliwią im skuteczniejszą pracę z narzędziami, oprogramowaniem i technologiami pochodzącymi od producentów innych niż Microsoft.Może się to odnosić do potrzeb zwykłych użytkowników końcowych w zakresie narzędzi powszechnie wykorzystywanych w EBI oraz do doraźnych i szczegółowych szkoleń technicznych dla administratorów i użytkowników odpowiedzialnych za zaplecze techniczne w zespołach IT i wsparcia systemów.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 183-413249 Ogłoszenie o zamówieniu 22/09/2018 00:00