Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie działania #6 dotyczącego wydajności energetycznej przemysłu w ramach pl...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
26/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C2/2018-453-A6
Wsparcie działania #6 dotyczącego wydajności energetycznej przemysłu w ramach planu strategicznego w dziedzinie technologii energetycznych
Przyjęty przez Komisję zintegrowany strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych określa 10 kluczowych działań, w których konieczne są badania i innowacje. Wśród nich działanie 6 wyznacza cel „obniżenie energochłonności przemysłu UE oraz podniesienie jego konkurencyjności”.Szczegółowe nowe działania, które mają przyczynić się do realizacji celów, zostały określone w planie wdrożenia działania 6; obejmują one projekty europejskie i krajowe realizowane we współpracy w szeregu krajów członkowskich UE i oraz w krajach stowarzyszonych wokół strategicznego planu działania w dziedzinie technologii energetycznych w obszarze energii i wydajności energetycznej przemysłu.Zamówienia przyczynią się do wdrożenia planu (w tym do rozwoju obszarów i koncepcji projektów w ramach obecnych projektów) oraz do zwiększenia synergii między europejskimi i krajowymi programami w dziedzinie badań i innowacji, prowadzonymi w państwach członkowskich UE oraz stowarzyszonych wokół strategicznego planu działania w dziedzinie technologii energetycznych w zakresie energii i efektywnego gospodarowania zasobami oraz obniżenia emisji dwutlenku węgla przez przemysł, a także do wsparcia grupy roboczej działania 6 w uaktualnieniu strategii.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/09/2018 00:00
15/10/2018 23:59
19/10/2018 00:00
02/11/2018 16:00
05/11/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 185-417780 Ogłoszenie o zamówieniu 26/09/2018 00:00