Szczegóły ogłoszenia o przetargu

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Tytuł:
Zarządzanie danymi związanymi z nadzorem, analiza danych GIS, usługi biostatysty...
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
28/09/2018
Termin nadsyłania ofert:
14/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2018/SRS/8990
Zarządzanie danymi związanymi z nadzorem, analiza danych GIS, usługi biostatystyczne oraz usługi zarządzania dokumentami
ECDC zamierza zawrzeć umowę o usługi zarządzania danymi i dokumentami dotyczącymi zdrowia publicznego, w tym zarządzania danymi geokodowanymi i powiązanymi systemami oraz dużymi zbiorami danych z systemów opieki zdrowotnej. Ponadto ECDC wymaga usług w zakresie epidemiologicznej analizy statystycznej, w tym projektów badań, doradztwa statystycznego i opracowywania aplikacji w języku R.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/09/2018 00:00
14/11/2018 16:00
16/11/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Administrator danych, analityk danych, analityk zarządzania danymi/informacjami oraz analityk danych GIS
Oczekiwane usługi polegają na zapewnieniu pracowników wykwalifikowanych w odpowiedniej dziedzinie, wykonujących zadania pod nadzorem członka personelu ECDC oraz w ścisłej współpracy z zespołami ECDC, polegające na zarządzaniu danymi, analizie danych i zapewnieniu wiedzy fachowej w zakresie zarządzania danymi/informacjami (w tym danymi geoprzestrzennymi) na rzecz ECDC i zainteresowanych stron.
Część 2
Usługi biostatystyczne
Oczekiwane usługi polegają na dostarczeniu wyników w dziedzinie biostatystyki stosowanych do danych dotyczących zdrowia publicznego.
Część 3
Usługi zarządzania dokumentami
Oczekiwane usługi obejmują świadczenie przez wykwalifikowane osoby usług w odpowiednich dziedzinach z zakresu zarządzania treściami elektronicznymi i analizy zawartości elektronicznej we współpracy z zespołami ECDC, polegających na zapewnianiu wiedzy fachowej dotyczącej zarządzania treścią elektroniczną i analizy treści elektronicznych na rzecz użytkowników ECDC i zainteresowanych stron w dziedzinie zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 210-479164
Sprostowanie
31/10/2018 00:00
2018/S 187-421526
Ogłoszenie o zamówieniu
28/09/2018 00:00