Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług doradztwa w dziedzinie IT na rzecz Europejskiej Agencji Środow...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
17/10/2018
Termin nadsyłania ofert:
16/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/DIS/18/012
Świadczenie usług doradztwa w dziedzinie IT na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w obszarach operacji z zakresu zaawansowanej infrastruktury oraz wsparcia pierwszego poziomu dotyczącego infrastruktury Microsoftu (2 części)
EEA zamierza zawrzeć umowy ramowe o usługi z dostawcami usług doradczych dotyczących IT w obszarach operacji w zakresie zaawansowanej infrastruktury i wsparcia pierwszego poziomu w odniesieniu do infrastruktury Microsoftu. Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) części.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Warunki udziału
Wykaz i krótki opis warunków:jak określono w pkt 2.2.2.1 specyfikacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/10/2018 00:00
16/11/2018 14:00
19/11/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Usługi w ramach operacji w zakresie zaawansowanej infrastruktury W ramach niniejszej części od wykonawcy oczekuje się zapewnienia operacji w zakresie zaawansowanej infrastruktury, przede wszystkim powiązanych z administrowaniem systemem Linux, na przykład:— administrowanie zaawansowanym systemem oraz umieszczenie go w zwirtualizowanym środowisku wysokiej dostępności,— środki zapewnienia bezpieczeństwa, takie jak aktualizacje systemu, zapobieganie włamaniom oraz tworzenie kopii zapasowych / przywracania systemu,— ocena i poprawa procedury bezpieczeństwa,— zarządzanie systemem zarządzania treścią oraz relacyjnymi i nierelacyjnymi (NoSQl) bazami danych,— zarządzanie siecią, jej zaprojektowanie i optymalizacja,— zarządzanie aplikacjami tworzonymi przy użyciu narzędzia Docker.
Część 2 Wsparcie pierwszego poziomu dotyczące infrastruktury Microsoftu W ramach niniejszej części od wykonawcy będzie wymagane wsparcie pierwszego poziomu w zakresie infrastruktury Microsoftu, na przykład:— prowadzenie punktu pomocy technicznej wspieranego przez system zarządzania incydentami, w którym pomocy udziela się osobiście i zdalnie,— zarządzanie komputerami i zarządzanie użytkownikami w środowisku opartym głównie na systemie Windows,— konfiguracja komputerów działających na systemach Windows 7 i Windows 10, wykorzystujących różne narzędzia programistyczne oraz zarządzanie nimi,— zarządzanie poprawkami do programów i aktualizacjami komputerów w celu utrzymania bezpieczeństwa i prywatności,— instalacja drukarek, skanerów i innych urządzeń peryferyjnych oraz zarządzanie nimi,— zapewnianie wsparcia technicznego przy organizacji wideokonferencji i webinarów,— wsparcie dotyczące sieci, serwera, bazy danych i innych zadań związanych z infrastrukturą,— prowadzenie szkoleń dotyczących IT dla pracowników EEA z zakresu oprogramowania używanego w EEA, głównie MS Office i Windows.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 200-453475 Ogłoszenie o zamówieniu 17/10/2018 00:00