Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Transformacja i dalszy rozwój Kompendium Botanicznego
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
20/10/2018
Termin nadsyłania ofert:
31/01/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/SCER/2018/03
Transformacja i dalszy rozwój Kompendium Botanicznego
Nadrzędnym celem niniejszego zamówienia jest aktualizacja i dalszy rozwój oprogramowania Kompendium Botanicznego użytkowanego przez EFSA jako narzędzia typu open source dla EFSA, zainteresowanych stron i całej społeczności zajmującej się oceną ryzyka.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
20/10/2018 00:00
31/01/2019 14:30
01/02/2019 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 009-015451
Sprostowanie
14/01/2019 00:00
2018/S 203-461081
Ogłoszenie o zamówieniu
20/10/2018 00:00