Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Tłumaczenia pisemne na języki: chorwacki, niemiecki, irlandzki, polski, rumuński...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Translation
Data publikacji w witrynie TED:
06/11/2018
Termin nadsyłania ofert:
07/12/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EP TRAD PPP4 2018 MONOLINGUAL
Tłumaczenia pisemne na języki: chorwacki, niemiecki, irlandzki, polski, rumuński i hiszpański
Parlament Europejski występujący jako instytucja zamawiająca w imieniu Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów postanowił opublikować to zaproszenie do składania wniosków w celu zawarcia umów ramowych o świadczenie usług tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego lub francuskiego na języki: chorwacki, niemiecki, irlandzki, polski, rumuński i hiszpański.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
06/11/2018 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
07/12/2018 12:00
21/01/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 EN-HR Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego na język chorwacki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 10 800.
Część 2 FR-HR Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka francuskiego na język chorwacki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 2 000.
Część 3 EN-DE Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego na język niemiecki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 22 300.
Część 4 FR-DE Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka francuskiego na język niemiecki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 5 500.
Część 5 EN-GA Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego na język irlandzki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 11 800.
Część 6 FR-GA Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka francuskiego na język irlandzki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 2 000.
Część 7 EN-PL Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego na język polski. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 12 300.
Część 8 FR-PL Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka francuskiego na język polski. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 2 500.
Część 9 EN-RO Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego na język rumuński. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 11 300.
Część 10 FR-RO Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka francuskiego na język rumuński. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 2 500.
Część 11 EN-ES Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego na język hiszpański. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 13 300.
Część 12 FR-ES Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych jednojęzycznych dokumentów źródłowych z języka francuskiego na język hiszpański. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 3 000.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 213-487619 Ogłoszenie o zamówieniu 06/11/2018 00:00