Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi tłumaczeń pisemnych na języki: chorwacki, niemiecki, irlandzki, polski, r...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Translation
Data publikacji w witrynie TED:
06/11/2018
Termin nadsyłania ofert:
07/12/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EP TRAD PPP4 2018 MULTILINGUAL
Usługi tłumaczeń pisemnych na języki: chorwacki, niemiecki, irlandzki, polski, rumuński i hiszpański
Parlament Europejski występujący jako instytucja zamawiająca w imieniu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów postanowił opublikować to zaproszenie do składania wniosków w celu zawarcia umów ramowych o świadczenie usług kompleksowych w zakresie zarządzania tłumaczeniami wielojęzycznych i jednojęzycznych dokumentów źródłowych na języki: chorwacki (HR), niemiecki (DE), irlandzki (GA), polski (PL), rumuński (RO) i hiszpański (ES).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
06/11/2018
Nie dotyczy
Nie dotyczy
07/12/2018 12:00
15/01/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Tłumaczenia na język chorwacki Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wielojęzycznych i jednojęzycznych dokumentów źródłowych na język chorwacki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 18 000.
Część 2 Tłumaczenia na język niemiecki Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wielojęzycznych i jednojęzycznych dokumentów źródłowych na język niemiecki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 23 000.
Część 3 Tłumaczenia na język irlandzki Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wielojęzycznych i jednojęzycznych dokumentów źródłowych na język irlandzki. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 18 000.
Część 4 Tłumaczenia na język polski Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wielojęzycznych i jednojęzycznych dokumentów źródłowych na język polski. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 23 000.
Część 5 Tłumaczenia na język rumuński Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wielojęzycznych i jednojęzycznych dokumentów źródłowych na język rumuński. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 23 000.
Część 6 Tłumaczenia na język hiszpański Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wielojęzycznych i jednojęzycznych dokumentów źródłowych na język hiszpański. Szacowana liczba tłumaczonych stron w wymiarze rocznym wynosi 23 000.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 213-487618 Ogłoszenie o zamówieniu 06/11/2018