Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie rynku w sektorze rolnictwa na poziomie Unii Europejskiej i krajowym
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
31/10/2018
Termin nadsyłania ofert:
11/12/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
TA2018142 R0 TAP
Badanie rynku w sektorze rolnictwa na poziomie Unii Europejskiej i krajowym
Ogólnym celem zadania jest zapewnienie dodatkowej zdolności EBI i DG AGRI do przygotowania zestawu badań rynków krajów UE w zakresie potrzeb finansowych w dwóch sektorach: rolnym i rolno-spożywczym. Dwa sektory należy analizować oddzielnie na podstawie odpowiednich danych i potrzeby ich zebrania. Po przeprowadzeniu tych analiz trzeba będzie przeprowadzić łączną ocenę wspólnych cech poszczególnych sektorów w szerszej skali, tj. na poziomie UE.Celem wsparcia ze strony usługodawcy w ramach tego zadania jest osiągnięcie następujących rezultatów:1) dwadzieścia cztery (24) sprawozdania dotyczące rynku finansowego dla poszczególnych krajów w zakresie potrzeb finansowania przedsiębiorstw rolnych w odniesieniu do każdego z objętych nimi państw członkowskich UE (UE 28, z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa, Luksemburga, Malty i Cypru);2) zbiorcze sprawozdanie obejmujące całą UE, w tym ocena sytuacji finansowej sektora rolnego i rolno-spożywczego;3) podsumowanie obejmujące zarówno sprawozdania na poziomie UE, jak i krajowym.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
31/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 210-479165
Ogłoszenie o zamówieniu
31/10/2018 00:00