Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach zmienionej dyre...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
15/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
11/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C1/2018-493
Chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach zmienionej dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych
Badanie będzie miało za zadanie ocenić gospodarcze, społeczne i środowiskowe skutki proponowanej definicji chłodzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii i metodologii obliczania ilości energii odnawialnej i udziału energii ze źródeł odnawialnych z chłodzenia. W tym celu konieczna będzie analiza wpływu na podstawę udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r., oczekiwanego wkładu w realizację celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. oraz wkładu w krajowe udziały energii odnawialnej na mocy nowego rozporządzenia UE w sprawie zarządzania oraz zmienionej dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/12/2018 00:00
11/02/2019 16:00
12/02/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 026-056975
Sprostowanie
06/02/2019 00:00
2018/S 242-552117
Ogłoszenie o zamówieniu
15/12/2018 00:00