Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie naukowe we wdrażaniu dyrektywy azotanowej (dyrektywa 91/676/EWG)
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
24/11/2018
Termin nadsyłania ofert:
03/01/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.D.1/SER/2018/0035
Wsparcie naukowe we wdrażaniu dyrektywy azotanowej (dyrektywa 91/676/EWG)
Celem niniejszego zamówienia na usługi jest wsparcie DG ds. Środowiska w odniesieniu do technicznych, naukowych i społeczno-ekonomicznych aspektów stosowania substancji odżywczych i gospodarowania nimi w sektorze rolnictwa oraz pomoc na rzecz Komisji w jej obowiązku egzekwowania dyrektywy azotanowej. Zamówienie obejmuje:— zapewnienie doraźnego doradztwa naukowego, społeczno-gospodarczego i technicznego na temat zagadnień powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z dyrektywą azotanową,— opracowanie sprawozdań dotyczących kwestii naukowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych odnoszących się do stosowania substancji odżywczych i gospodarowania nimi i do dyrektywy azotanowej,— ocenę sprawozdań przedkładanych Komisji w kontekście odstępstwa przyznanego zgodnie z pkt 2 lit. b) załącznika III do dyrektywy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
24/11/2018 00:00
03/01/2019 16:00
17/01/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 227-518555
Ogłoszenie o zamówieniu
24/11/2018 00:00