Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa o usługi w celu wsparcia skuteczniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie og...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
01/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
22/01/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.D.3/SER/2018/0036
Umowa o usługi w celu wsparcia skuteczniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych
Wyniki oceny dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, nad którą prace zakończyły się w październiku 2018 r., wskazują, że dyrektywa jest dostosowana do potrzeb, jednakże pełne osiągnięcie jej celów będzie zależne od poprawy jej wdrażania. W ramach działań następczych oceny Komisja zamierza wprowadzić mechanizmy wsparcia zainteresowanych stron we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, a także we wzmacnianiu współpracy i tworzeniu sieci kontaktów między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami. Ostatecznym celem jest pomoc państwom członkowskim i sektorowi ogrodów zoologicznych we wzmocnieniu roli ogrodów zoologicznych w zachowaniu różnorodności biologicznej. W związku z tym umowa ma zapewnić wsparcie techniczne, naukowe i administracyjne w celu organizacji forów wymiany wiedzy i dobrych praktyk w odniesieniu do różnych zagadnień, w celu prowadzenia szkoleń i wykorzystania mechanizmów wzajemnej wymiany na rzecz różnych zainteresowanych stron zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organów państw członkowskich i ich służb kontrolnych, a także operatorów ogrodów zoologicznych i stowarzyszeń.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
01/12/2018 00:00
22/01/2019 16:00
05/02/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 232-529229 Ogłoszenie o zamówieniu 01/12/2018 00:00