Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o ś...
Instytucja zamawiająca:
Structural Reform Support Service
Data publikacji w witrynie TED:
21/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
06/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
SRSS/2018/01/FWC/002
Wielokrotna umowa ramowa o usługi z ponownym otwarciem procedury konkursowej o świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE
Świadczenie usług doradczych (w celu wsparcia opracowywania i/lub wdrażania reform) w jednym państwie członkowskim lub w większej liczbie państw członkowskich w jednej dziedzinie lub w kilku spośród następujących kategorii:— zarządzanie i administracja publiczna,— administrowanie przychodami i zarządzanie finansami publicznymi,— rozwój i otoczenie przedsiębiorczości,— rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia i usługi społeczne,— sektor finansów i dostęp do finansowania.Wsparcie może wymagać ukierunkowanej wiedzy fachowej z dziedzin takich jak na przykład: zdrowie, podatki, energia, ochrona środowiska. Będzie ono finansowane głównie w ramach Programu wspierania reform strukturalnych (ostatnio zmienione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
21/12/2018 00:00
06/02/2019 17:00
13/02/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 246-562582
Ogłoszenie o zamówieniu
21/12/2018 00:00