Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus — produkcja zestawó...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
08/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
01/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/DIS/R0/18/008
Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus — produkcja zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018
Celem niniejszego ogłoszenia o zamówieniu jest zawarcie umowy ramowej o usługi z podmiotem gospodarczym, obejmującej produkcję map dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018. Dokładniej oczekuje się następujących produktów w zakresie danych:1) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów w 2012;2) mapa zmian pokrycia terenu / użytkowania gruntów w latach 2012–2018;3) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów w 2018.Ze względu na to, że zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości za rok 2012 nie można było zagwarantować wcześniej, od wykonawcy oczekuje się dokonania oceny, w celu sprawdzenia kompletności objęcia obszaru zainteresowania istniejącymi i możliwymi do wykorzystania obrazami satelitarnymi o bardzo wysokiej rozdzielczości za rok 2012. EEA zdecyduje, czy produkty dotyczące pokrycia terenu / użytkowania gruntów związane z rokiem 2012 (stan i zmiany) mogą zostać wykorzystane czy nie, w zależności od stopnia dostępnego objęcia tego obszaru danymi. Ze względu na złożoność aspektów będących przedmiotem zainteresowania, dyrektyw i naturalnej dynamiki w strefach przybrzeżnych, wykonawca będzie współpracował z krajowymi zainteresowanymi stronami w trakcie całego projektu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
jak określono w pkt 2.2.2.1 specyfikacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
08/12/2018 00:00
01/02/2019 10:00
01/02/2019 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 009-015449
Sprostowanie
14/01/2019 00:00
2018/S 237-540380
Ogłoszenie o zamówieniu
08/12/2018 00:00