Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Koordynacja europejskiej sieci laboratoriów referencyjnych w zakresie krztuśca
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
04/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
31/01/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2019/OCS/10548
Koordynacja europejskiej sieci laboratoriów referencyjnych w zakresie krztuśca
Dzięki niniejszemu projektowi ECDC ma na celu wzmocnienie zdolności państw członkowskich UE/EOG w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i charakterystyki toksynotwórczych gatunków Bordetella, co pozwoliłoby na szersze potwierdzenie bakteriologiczne przypadków podejrzeń krztuśca, odpowiednie monitorowanie zgodności szczepów szczepionka-przeciwciało wśród szczepów krążących, jak również lepiej ukierunkowane działania zapobiegawcze i kontrolne wspierane przez wzmocniony nadzór.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/12/2018 00:00
31/01/2019 16:00
04/02/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 233-531566 Ogłoszenie o zamówieniu 04/12/2018 00:00