Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Budowa i konserwacja dróg, placów, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, włącznie...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Data publikacji w witrynie TED:
25/03/2014
Termin nadsyłania ofert:
07/05/2014
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
Budowa i konserwacja dróg, placów, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, włącznie z robotami dodatkowymi (podziemnymi, przenoszeniem mas ziemnych i robotami budowlanymi) w placówce JRC w Isprze
W ramach zamówienia przewidziano następujące kategorie robót:— budowa, konserwacja, przebudowa, remont i naprawa dróg, chodników, parkingów, placów, wraz z innymi robotami dodatkowymi,— budowa, konserwacja, przebudowa, remont i naprawa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, zbiorników, wraz z innymi robotami w zakresie instalacji wodociągowych,— rozbiórka, wykopy, zasypywanie i kształtowanie terenu,— roboty betonowe i murarskie (przede wszystkim podziemne przejścia, kanały do prowadzenia instalacji, mury oporowe, fundamenty itd.),— roboty budowlane i różne roboty dodatkowe.Wykonawca zapewni siłę roboczą, zasoby i materiały na potrzeby wykonania robót, w tym dostawę materiałów i ewentualny wynajem specjalistycznych maszyn i sprzętu.
Roboty budowlane
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
25/03/2014 00:00
Nie dotyczy
29/04/2014 23:59
29/04/2014 00:00
07/05/2014 23:59
13/05/2014 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 059-098356 Ogłoszenie o zamówieniu 25/03/2014 00:00