Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przegląd lokalnych rynków ogrzewania i chłodzenia oraz ram regulacyjnych w zakre...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
15/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
29/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C1/2018-496
Przegląd lokalnych rynków ogrzewania i chłodzenia oraz ram regulacyjnych w zakresie zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii
Celem badania jest dostarczenie dogłębnej analizy lokalnego sektora ciepłownictwa i chłodzenia w Europie, jego ram regulacyjnych i warunków rynkowych. W badaniu zostaną zbadane warunki regulacyjne i wymagania techniczne dotyczące dostępu stron trzecich, kształtowania cen i lokalnych dostaw energii do budynków. Badanie zapewni studia przypadków i analizy dotyczące warunków i wykorzystania energii odnawialnej oraz ciepła i zimna odpadowego w systemach lokalnego ogrzewania i klimatyzacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/02/2019 00:00
29/03/2019 16:00
01/04/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 033-073183
Ogłoszenie o zamówieniu
15/02/2019 00:00