Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Europejskie Obserwatorium 5G , etap II - SMART 2019/0009
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
07/02/2019
Termin nadsyłania ofert:
11/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
SMART 2019/0009
Europejskie Obserwatorium 5G , etap II - SMART 2019/0009
Znaczenie dynamicznego kształtowania polityki wzrosło w szybko zmieniającym się otoczeniu dzisiejszej gospodarki światowej. Decydenci polityczni UE potrzebują dokładnych i aktualnych informacji rynkowych, odpowiadających ich potrzebom.Aby podejmować świadome decyzje prowadzące do przedsięwzięcia odpowiednich działań w procesie tworzenia polityki, Komisja musi w dalszym ciągu monitorować postępy przemysłu i zmiany istotne z punktu widzenia celów planu działania 5G (5GAP).Sprawozdawczość powinna dostarczać informacji jakościowych i ilościowych na temat rzeczywistych i prawdopodobnych zmian na rynku, jak również odpowiednich działań przygotowawczych podejmowanych przez podmioty prywatne i publiczne w obszarze 5G. Zmiany te należy przeanalizować pod kątem ich strategicznych implikacji w kontekście 5GAP i innych celów polityki publicznej. Główny nacisk należy położyć na rozwój sytuacji w Europie, przy czym należy również przeanalizować najważniejsze wydarzenia międzynarodowe, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na rynek europejski.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/02/2019 00:00
11/03/2019 15:00
13/03/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 027-059056 Ogłoszenie o zamówieniu 07/02/2019 00:00