Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Data publikacji w witrynie TED:
28/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
28/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
HOME/2019/ISFX/PR/AUDI/0001
Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
Celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie usług z zakresu audytów programów i projektów finansowanych z budżetu Unii w ramach programów zarządzanych przez Dyrekcję Generalną do Spraw Migracji i Wewnętrznych oraz Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Praw Konsumentów w sposób bezpośredni, dzielony lub pośredni.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Firma audytowa (jak określono w dyrektywie 2006/43/WE)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/12/2018 00:00
28/02/2019 16:00
05/03/2019 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 021-044870
Sprostowanie
30/01/2019 00:00
2019/S 013-025433
Sprostowanie
18/01/2019 00:00
2018/S 249-575304
Ogłoszenie o zamówieniu
28/12/2018 00:00